Malmberg & Co. är en nätverksbaserad gruppering av strategikonsulter och tidigare ledare inom förvaltning och näringsliv.

Teamet levererar ett unikt erfaret och effektivt rådgivnings- och genomförandestöd inom frågor som strategi, organisation, styrning och förändring. Erfarenhet finns inom många sektorer men kompetensen är särskilt djup inom
  • Offentlig sektor
  • Infrastruktur och transporter
  • Försvar och säkerhet.
Verksamheten var aktiv under 2012–16 och nu åter från hösten 2018. Malmberg & Co. drev under åren 2013–15 också galleriet Art in the Office från de dåvarande lokalerna på Sturegatan i centrala Stockholm. 
Foto: Jakob Granqvist