Art in the Office är en galleriverksamhet som arrangerades i bolagets lokaler på Sturegatan 48 under åren 2013-15.

Kenneth Derlow
ställde ut på Art in the Office under hösten och vintern 2015. Vi genomförde två vernissager med sammanlagt mer än 100 besökare. Läs mer härintill och på www.derlow.se​.

Paula Menyes visade sina teckningar under våren 2015.

Bo Nilsson arrangerade en utställning på Art in the Office under hösten 2014 under rubriken "Vem har lust att komma på vernissage på ett kontor". Läs mer härintill.

Andreas Englund ställde ut under hösten och vintern 2013 under rubriken "Den åldrade superhjälten, kurbitsmålade hästar och muskelbilar". Vi genomförde fyra privata vernissager och en öppen med sammanlagt mer än 350 besökare Läs mer härintill och på www.andreasenglund.com.

Fredrik Forslind visade sina verk på Art in the Office i Malmberg & Co.:s lokaler under våren 2013.  Läs mer härintill och på www.fredrikforslind.com.