Andreas Englund, Problem 2 (olja på canvas, 150x80 cm) Andreas Englund, Problem 2 (olja på canvas, 150x80 cm)

Andreas Englund ställde ut på Art in the Office under hösten och vintern 2013 under rubriken "Den åldrade superhjälten, kurbitsmålade hästar och muskelbilar". Vi har genomförde fyra privata vernissager och en öppen under september–oktober med sammanlagt mer än 350 besökare

Andreas föddes i Falun 1974. Han bor och arbetar i Stockholm.

Andreas har alltid velat dela sina tankar med andra, och särskilt genom visuell kommunikation. Det är därför jobbet som art director var ett naturligt första val för honom. Det gav honom verktygen att förstå och reflektera över vad som får människor att känna igen sig och knyta an. På så sätt blir det enklare att dela med sig av insikter och tankar, erfarenheter och humor. De mänskliga insikterna blev också plattformen från vilken Andreas arbetar som konstnär. "För mig har det alltid varit två sysselsättningar som levt i symbios – som art director och som konstnär – med det gemensamma temat storytelling och kommunikation." Humorn är central för Andreas. "Humorn kan vara bärare av budskap som annars är svåra att förmedla. För mig frigör humorn mina tankar och idéer från pretentionen samtidigt som den öppnar dörrar till nya vägar och vinklingar."

 

Se vidare www.andreasenglund.comwww.svtplay.se/klipp/1621321/superhjalten-utanfor-rutan, www.vimeo.com/70243358 och www.luminajournal.com/2013/04/21/telling-stories-with-pictures-an-interview-with-andreas-englund.