Bo Nilsson arrangerade en utställning på Art in the Office under hösten 2014:

"Vem har lust att komma på vernissage på ett kontor är rubriken på en utställning som passande nog äger rum på Art in the Office på Sturegatan. Vernissager har ju ofta en air av glamour över sig, men vernissage på kontor är ju ungefär lika sexigt som kärlek på lasarett. Möjligen kan en stram kontorsmiljö uppvägas av vernissagens sociala situation med vin, tilltugg och möjligheten att köpa något att ta med sig hem. Det blir också allt vanligare att konst ställs ut eller blir en del av arbetsplatsens miljö. Det finns ju till och med företag som köper sina egna konstsamlingar och därmed bejakar medarbetarnas intresse för konst. Är det inte bara en myt att det är bra med konst på kontor? Forskningen har visat att konst på arbetsplatsen är visuellt stimulerande och en social snackis som förhöjer det kreativa klimatet. I denna utställning har jag valt ett brett spektrum av medier som måleri, skulptur, konsthantverk, grafik och fotografi och ett antal konstnärer från olika kulturer och generationer. Jennifer Forsberg, Wilhelm von Gegerfelt, Denise Grünstein, Anders Knutsson, L G Lundberg och Andy Warhol kan framstå som väsensskilda. Deras verk väcker frågor om konstens natur. Som rör allt från fysiska aspekter, till kommersiella och metafysiska. Detta är något jag tänkte prata om på vernissagen."

Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag
Denise Grünstein, Winterhase