Design: Kurt Gene Design: Kurt Gene

Malmberg & Co. verkar inom många sektorer men har särskilt omfattande erfarenhet inom konsumentvaror och detaljhandel, både som konsulter och som linjechefer.

Vår kombination av kompetenser är unik. Vi har det branschkunnande kring vad som fungerar och ej som många strategikonsulter saknar. Vi har den förmåga att analysera, strukturera och tänka nytt som många branschexperter saknar. Vi uppnår resultat och är villiga att investera en del av våra arvoden i resultatet och i samarbetet med våra klienter.