• Problemlösning och genomförande i ett strategikonsultsammanhang
  • Ledarskap och verksamhetsutveckling i ett konsumentvaru- och detaljhandelssammanhang
  • Inköp och varuförsörjning
  • Marknadsföring och prissättning
  • Verksamhetsstyrning