Rådgivning och genomförande inom strategi, organisation, styrning och förändring, exempelvis gällande

  • Inköp och varuförsörjning
  • Produkter och marknadsföring
  • Distribution och butiker

Samt uppdrag i styrelser, advisory boards och referensgrupper

Exempel på på tjänster inom konsumentvaror och detaljhandel