Foto: Jakob Granqvist Foto: Jakob Granqvist

Malmberg & Co. verkar inom många sektorer men har särskilt omfattande erfarenhet inom offentlig sektor, infrastruktur och transporter – både som konsulter och som ledare inom myndigheter och offentligt ägda bolag.

 

Vi har under de senaste åren och i olika roller genomfört ett fyrtiotal konsultuppdrag på politisk nivå för departement och utredningar, för statliga myndigheter och företag, inom den kommunala sektorn men också för privata aktörer verksamma inom den offentliga sektorn.

 

Vi tror oss leverera ett unikt erfaret och effektivt rådgivnings- och genomförandestöd inom områden som strategi, organisation, styrning och förändring. Effektivt genom att vi förstår den offentliga sektorns unika förutsättningar och genom att vi definierar roller och teamsammansättning utifrån uppdragsgivarens mål och egna resurser.

 

Verksamheten är liten och flexibel. Vi har stora möjligheter att med kort ledtid hitta samarbetsformer med klienter inom offentlig sektor som både är verkningsfulla och förenliga med upphandlingsreglerna.