• Problemlösning och genomförande i ett strategikonsultsammanhang
  • Ledarskap och verksamhetsutveckling i ett förvaltnings- och företagssammanhang
  • Teknisk sektorkompetens
  • Utredningserfarenhet
  • Allmän- och sektorpolitisk kompetens