• Rådgivning och genomförande inom politik, strategi, organisation, styrning och förändring
  • Utredningsstöd
  • Offentlig-privat samverkan
  • PR- och kommunikationsstöd
  • Rekryteringsstöd
  • Internationellt nätverkande
  • Uppdrag i styrelser, insynsråd, advisory boards och referensgrupper
Exempel på på tjänster inom offentlig sektor