Illustration: Riksbanken Illustration: Riksbanken

Malmberg & Co. verkar inom många sektorer men har särskilt omfattande erfarenhet inom private equity, både som konsulter och som investment professionals.

 

Vi har över de senaste tio åren och i olika roller genomfört ett hundratal due diligence-projekt och utvecklingsuppdrag för portföljbolag men även arbetat med portföljövergripande frågor som styrning, inköp och kompetensutveckling.