• Problemlösning och genomförande i ett strategikonsultsammanhang
  • Ledarskap och verksamhetsutveckling i ett private equity- och venture capitalsammanhang
  • Portföljbolagsstyrning
  • Värderingsteknik
  • Branschkompetenser