Rådgivning och genomförande inom strategi, organisation, styrning och förändring, exempelvis gällande

  • Förvärvsplanering och due diligence
  • Bolags- och portföljutveckling
  • Exitplanering

Samt uppdrag i styrelser, advisory boards och referensgrupper

Exempel på på tjänster inom private equity